Het afgesloten deel voor leden

Voor de toegang tot onderstaande documenten, welke uitsluitend bestemd zijn voor de leden van WSV de Zuiderzee, heeft u een password nodig. Het password kan aangevraagd worden bij het bestuur van de vereniging.

 

Als u met de muis op "openen" drukt zal het systeem om het password vragen waarna het document geopend wordt.

Voor leden met toegang geldt dat de documenten ter informatie, maar ook vertrouwelijk zijn. De gegevens mogen niet uit handen gegeven worden aan derden en persoonlijke gegevens van leden, zoals naam, telefoonnummers, mailadressen etc., mogen op geen enkele wijze gebruikt worden anders dan voor zaken die de vereniging betreffen, tenzij u betrokkene persoonlijk gevraagd heeft daaraan zijn of haar toestemming te verlenen. 
 

Notulen jaarvergadering 

2022

Verslag 

Havencommissie 

2022

Financieel jaarverslag

2022

Algemeen jaarverslag

2022


Planning

ledentaken

2023

Havenoverzicht met afmetingen en diepten 2023

Havenindeling met ledennamen

2023

Notulen 

jaarvergadering 

2023