WSV de Zuiderzee
Noorder IJdijk Schellingwoude
Disclaimer

Aan de verstrekte informatie op deze site kunnen géén rechten worden ontleend.

WSV de Zuiderzee alsook (eventuele) overige informatieleveranciers aan WSV de Zuiderzee werken met de grootste accuratesse aan deze site. Desondanks kan er een fout of een onvolledigheid in voorkomen. WSV de Zuiderzee aanvaardt géén enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. WSV de Zuiderzee aanvaardt géén enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door WSV de Zuiderzee worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van WSV de Zuiderzee.

Niets van deze elektronische uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en/of de beheerder van deze website.

Webmaster

Sander van der Voort
WSV de Zuiderzee
Schellingwoude
locatie jachthaven
faciliteiten
openingstijden en havengeld
contact
omgeving
lid worden
noodgevallen
winkel/restaurant/ openbaar vervoer
passanten
aanmelding
statuten en reglementen
activiteiten
lid worden
faciliteiten
openingstijden
locatie jachthaven
de jachthaven
sitemap
disclaimer
home
historie
bestuur
de vereniging
coördinaten
N 52.11.947
E 04.57.738
webmaster: Sander van der Voort mailadres acvandervoort@gmail.com
openbare informatie
verenigingsactiviteiten
wedstrijduitslagen/verslagen
afgesloten informatie
leden login