WSV de Zuiderzee
Noorder IJdijk Schellingwoude
Voor de leden zijn er jaarlijks een aantal activiteiten. Zo wordt er driemaal per jaar een onderlinge wedstrijd gezeild. Er wordt gevaren volgens de SW handicap regels. Dus alle deelnemers kunnen winnen, ongeacht hoe snel of groot hun schip is. De inzet van alle activiteiten is gezelligheid, en als je daarbij dan uiteindelijk winnaar wordt van een wedstrijd is dat meegenomen.

Verder worden er op incidentele basis festiviteiten georganiseerd waarvoor de leden bericht ontvangen van de activiteitencommissie.

Van de leden wordt een actieve houding verlangd ten aanzien van de door de vereniging georganiseerde activiteiten. Daarbij moeten leden bereid zijn jaarlijks één of meerdere taken op zich te nemen.

De taken kunnen bestaan uit:

Bestuurstaken (indien een vacature voorhanden is)
Een bijdrage leveren aan het onderhoud van de haven
Havenmeester gedurende één of twee weekenddagen per jaar
Een bijdrage leveren aan het organiseren van activiteiten
Zitting nemen in de kascommissie
Incidentele zaken waarvoor het bestuur een beroep op u doet.
locatie jachthaven
faciliteiten
openingstijden en havengeld
contact
omgeving
lid worden
noodgevallen
winkel/restaurant/ openbaar vervoer
passanten
aanmelding
statuten en reglementen
activiteiten
lid worden
faciliteiten
openingstijden
locatie jachthaven
de jachthaven
sitemap
disclaimer
home
historie
bestuur
de vereniging
coördinaten
N 52.11.947
E 04.57.738
webmaster: Sander van der Voort mailadres acvandervoort@gmail.com
openbare informatie
verenigingsactiviteiten
wedstrijduitslagen/verslagen
afgesloten informatie
leden login